6401

Jagnje hrbet z rebrno kostjo - (Raks) - zamrznjeno, VP

6402

Jagnje stegno s.k. - zamrznjeno, VP

6412

Jagnje pljučna, zamrznjena VP

6405

Jagnje stegno b.k. - zamrznjeno, VP

6403

Jagnje hrbet s.k. - zamrznjeno, VP

6407

Jagnje hrbet b.k. - zamrznjeno,VP

6410

Jagnje krače - zamrznjene, VP